Strategi, planering och produktion av content för e-handel

Vi har över tio års erfarenhet av att leda digitala bildproduktioner hos globala varumärken och kreativa byråer. Genom att tillföra struktur och mätbarhet till den kreativa processen hjälper vi e-handelsföretag och digitala plattformar att optimera produktionen av content.

Stolar runt mötesbord i kontorsmiljö

Process Etablera och strömlinjeforma kreativa processer

 • Kartläggning och analys av nuvarande process
 • Rådgivning och strategi för framtida utvecklingsmöjligheter
 • Minimera tidsförlopp från beställning till publicering
 • Säkra en hög kvalitetsnivå på utförandet
Hand som anteckningar i arbetsdagbok
>

Team Optimera varje roll och ansvarsområde

 • Analysera och utvärdera organisationsstruktur
 • Implementera effektiva och smidiga arbetsflöden
 • Förbättra tvärfunktionella samarbeten inom företaget
 • Kommunikationshantering för växande team i förändringsarbeten
Hand som anteckningar i arbetsdagbok
Bild på skärm med statistik

Digitalisering Introducera tekniska lösningar för ökad mätbarhet

 • Hitta rätt stöd för Digital Asset Management
 • Rekommendera verktyg som underlättar flöden inom produktionen
 • Mätning och analys av nyckeltal per bild och projekt
 • Betaversion av egenutvecklad Client Dashboard

Två pallar bredvid varandra

Helena Hagströmer

Lång erfarenhet av att bygga hållbara bildproduktioner och kreativa team på etablerade globala modemärken och startups i London och Stockholm. Strategisk rådgivare vid expansion av existerande verksamhet inom digital produktion och organisation. Specialist på implementering av tvärfunktionella samarbeten och arbetsflöden mellan parter inom företagets digitala verksamhet.

Michelle Macksey

Bakgrund inom storskalig digital bildproduktion hos globala modemärken och produktionsbolag. Konsult vid etablerandet av in-house studio hos internationellt mode-startup. Initierat och lett förändringsarbeten för att effektivisera kreativa arbetsflöden. Specialist på att skala upp produktioner och identifiera utvecklingsmöjligheter i den kreativa processen.